Påven är rekordpopulär

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.02.2014

Påven Franciscus har på ett år blivit mycket populär. Påven beskrivs som en jordnära person som försvarar de fattigas rättigheter.

Franciscus är den första påven som kommer från Latinamerika. Han hörde till jesuit- samfundet som är känt för sitt arbete inom utbildning, mission och välgörenhet. Den 77-åriga påven är född i Argentinas huvudstad Buenos Aires.

Franciscus har genast från början gjort ett stort intryck med det han sagt och gjort. Han träffar gärna olika slags människor. Påven har firat sin födelsedag tillsammans med bostadslösa och han har träffat ungdomsbrottslingar i fängelse. Franciscus är varken stel eller formell. Påven finns också på nätverkstjänsten Twitter. Tio miljoner människor följer honom där.

Påven har också fått beröm för att han effektivt har satt sig in i katolska kyrkans problem. Påven har lyckats minska på korruptionen i Vatikanen och tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka utnyttjandet av barn. Enligt påven är kyrkans viktigaste uppgift i dagens värld att kämpa mot fattigdom och sociala orättvisor. Påven har talat mycket om nåd och förlåtelse. Han har också varit försiktigt positiv när det gäller homosexualitet, abort och preventiv-medel. Officiellt godkänner inte den katolska kyrkan dessa saker. Enligt påven har inte en enskild människa rätt att döma en annan människa till exempel för homosexualitet.

Påven är den katolska kyrkans högsta ledare. 1,2 miljarder människor hör till katolska kyrkan. Den är världens största kyrkliga samfund. Antalet medlemmar ökar särskilt i Afrika. Enligt katolska kyrkan är påven Kristus ställföreträdare på jorden och därför kan ingenting han säger om tro och moral vara fel.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)