Påven besöker Sverige

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.11.2016

Den katolska kyrkans ledare påven Franciskus besöker just nu Sverige. Det här är ett historiskt besök. Det är nästan 30 år sedan påven senast besökte ett nordiskt land.

Under besöket vill påven betona samarbetet mellan den katolska och den lutherska kyrkan. Påven talar om att det är viktigt med samarbete och att de två kyrkosamfunden borde närma sig varandra. Påven har sagt att han vill komma närmare bröderna och systrarna i Sverige.

Orsaken till det historiska besöket är att det är kyrkligt jubileumsår. Nästa år har det gått 500 år sedan den tyska munken och teologen Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkdörren i Wittenberg. Då började den så kallade reformationen som ledde till att den kristna kyrkan delades. Lutheranerna lämnade den katolska kyrkan och bildade ett eget samfund. De två kristna samfunden var misstänksamma mot varandra i flera hundra år.

Nu firar lutheranerna och katolikerna jubileet tillsammans. Traditionellt har katolikerna varit ledsna över att kyrkan delades.

Påven besökte ett nordiskt land senast för närmare 30 år sedan, år 1989. Då var påven Johannes Paulus II också i Finland.

På tisdag håller påven en mässa i Malmö stadion. Dit kommer närmare 20 000 personer för att lyssna till påven. Påven reser tillbaka till Rom och Vatikanstaten senare på tisdag.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)