Påven utnämnde kvinna till hög post

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.03.2021

Påven har utnämnt en kvinna till en hög post inom katolska kyrkan.

Påven Franciscus utnämnde Nathalie Becquartin till en hög post på den katolska kyrkans biskopsmöte. Becquart har också rösträtt på mötet.

Det är första gången en kvinna har en så viktig post inom

den katolska kyrkan. Bilden är tagen i Iraks huvudstad Bagdad 1.3.

Påven besökte Irak 5-8.3. Där träffade han bland andra storayatollan al-Sistani.

Källor HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)