Rekordarbetslöshet i Europa

Text: FNB
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.01.2014

Det finns rekordmånga arbetslösa i länderna som hör till Europeiska unionen. I slutet av november fanns det hela 27 miljoner arbetslösa i EU.

Nu hör 28 länder till Europeiska unionen, av de ländernas invånare saknade över 12 procent arbete. De unga har det extra besvärligt. I några länder i södra Europa, som Portugal och Grekland, är över hälften av de unga utan arbete. Var fjärde person i EU som är yngre än 25 år är utan arbete.

Det har aldrig förut funnits så här många arbetslösa i den Europeiska unionen. Allra flest arbetslösa människor finns det i Spanien. Närmare 30 procent av landets invånare saknar arbete. Läget är nästan lika dåligt i Grekland. Av EU-länderna är det bäst i Österrike och Tyskland. I de här länderna finns det minst arbetslösa.

Arbetslösheten har minskat mest i Finlands grannland Estland. Nu är 9,5 procent av estländarna arbetslösa. I Finland är läget halvbra. Här är åtta procent av arbetskraften arbetslös. Handeln har blivit livligare på EU-området under hösten. Av den anledningen tror man att arbetslösheten ska minska i år.

Källa FNB

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)