Religionen är viktig i valet

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.11.2020

I det amerikanska presidentvalet spelar religionen en viktig roll. Religionen kan till och med avgöra valet.

Den ena kandidaten i presidentvalet, förre vicepresidenten Joe Biden, är en troende katolik. Biden och hans fru Jill Biden går regelbundet i kyrkan. Många säger att Bidens tro är äkta.

Joe Biden ses av många som en empatisk, alltså förstående man som också lyssnar på andra människor. Men konservativa amerikaner gillar inte att Biden godkänner abort och stöder sexuella minoriteters rättigheter. Biden vill också begränsa amerikanernas rätt att äga vapen.

President Donald Trump är medlem i presbyterianska kyrkan. Trump tror på det som kallas framgångsteologi. Enligt framgångsteologin är ekonomisk framgång guds vilja. Den här tanken är kanske främmande för många finländare.

Trump-anhängare.
Donald Trumps anhängare i North Carolina den 15 oktober.

Trump har stöd av en mycket mäktig grupp evangeliska amerikaner. Många av dem bor i de centrala delarna av USA och är emot abort och homosexuellas rättigheter. De vill också ha rätt att bära vapen helt fritt. Trump lyfter fram sina konservativa åsikter för att få stöd från sina evangeliska stödgrupper.

Källa: Kirkko ja kaupunki

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)