Sharia är inte det samma som lag

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 25.06.2018

Många tänker på gammaldags stränga muslimska lagar när man talar om sharia. Experter på islamisk juridik säger ändå att sharia är något annat än lag. Sharia är grundläggande regler för hur muslimer ska leva.

Nyligen var två experter på islamisk juridik på besök i Finland. Den ena var Asifa Quraishi-Landes som är juridikprofessor vid University of Wisconsin i USA. Den andra var Rob Gleave som är professor i arabisk forskning vid Exeters universitet i Storbritannien. Det två talade om sharia för journalister i Helsingfors och deltog i en konferens i Tammerfors.

Professor Quraishi-Landes sade att man måste gå långt tillbaka i tiden för att förstå sharia. I  muslimska länder fanns då två olika samlingar med regler som man skulle följa. Den ena var statens lagar som landets ledare bestämde om. Den andra var sharia där det fanns religiösa regler som inte direkt var lagar. De handlade bland annat om moral och tradition.

Sharia betyder Guds väg och innehåller profeters och religiöst kunniga personers tolkningar av regler ur muslimernas heliga bok koranen. På den tiden kunde människor välja vilken religiös ledare de gick till för att få råd om olika problem.

– Under historiens gång har en del av sharia gjorts till riktig lag i en del länder. Det har inte alltid varit bra, säger Quraishi-Landes.

– En mycket viktig sak är att sharia inte erbjuder ett svar på en fråga. Man kan få olika svar beroende på vem man frågar. Det finns alltså flera olika svar på samma fråga och de är ändå alla sharia, fortsätter hon.

Professor Quraishi-Landes säger att muslimer enligt koranen ska följa statens lagar. Det här gäller både i muslimska länder och i icke muslimska länder. Muslimer som bor till exempel i USA, Storbritannien eller Finland ska alltså följa de ländernas lagar.

Sharia är något man väljer att följa för att man vill vara en god muslim. Därför kan muslimer inte kräva att till exempel kristna i ett västerländskt land ska följa sharia.

Sharia domstolar i Storbritannien

Professor Rob Gleave berättar att det finns inofficiella sharia domstolar i Storbritannien. Till dem går muslimska invånare när de vill ha hjälp med någon tvist. Det kan till exempel gälla tvister inom familjen, om äktenskap eller arv. De beslut som sharia domstolarna kommer med är inte lagligt bindande.

– Man ska kanske inte tala om sharia domstolar. De är mera medlare eller rådgivare. Trots att besluten inte är lagligt bindande har de en viktig uppgift. Dessa domstolar hjälper många muslimska människor i Storbritannien att lösa problem. Dessutom spar de pengar för staten. Eftersom sharia domstolarna löser många problem behöver problemen inte behandlas i vanliga domstolar, säger professor Gleave.

Bägge professorerna betonar att sharia är ett system som utvecklas hela tiden. Nya religiösa ledare kommer med nya tolkningar och svar både på gamla och nya frågor.

– Extrema islamister säger att sharia är ett färdigt lagpaket. Det är inte sant. Det finns en del muslimer som tänker så, men de flesta tänker inte så. Terrorgruppen IS sätt att tolka koranen är väldigt annorlunda än de flesta muslimers. Tyvärr har IS hörts och synts mycket i media, säger Gleave.

Rob Gleave
Professor Rob Gleave är inte själv muslim. Han anser ändå att sharia domstolar har en viktig uppgift.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)