Sjukdomen ebola sprider sig i Afrika

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.08.2014

Den farliga sjukdomen ebola har redan dödat över tusen människor i västra Afrika. Sjukdomen sprider sig och myndigheterna har utlyst katastroftillstånd i flera länder.

Många flygbolag har också slutat flyga till de länder där det finns många som är sjuka i ebola. Ebola-epidemin började i landet Guinea i början av året. Nu har många fått ebola också i Sierra Leone, Liberia och Nigeria. Det finns varken vaccin eller medicin mot blödarsjukdomen ebola. Största delen av de som får sjukdomen dör inom någon vecka. Ebola kan smitta om man rör vid en person som är sjuk eller har dött av sjukdomen. I Afrika är det vanligt att familjen samlas och tvättar den döda tillsammans. Därför sprids sjukdomen lätt.

Människor är också rädda för att hamna på en ebola-avdelning på sjukhus, eftersom de flesta dör där. Det här leder till att människor som är sjuka stannar hemma och smittar flera i familjen.

Läkare och vårdare försöker lära människorna att det är farligt att röra en människa som har ebola eller har dött i sjukdomen. Det är också viktigt att de läkare och vårdare som sköter de sjuka har ordentlig skyddsutrustning.

Sjukvårdspersonal från många länder har åkt till de drabbade länderna i Afrika för att hjälpa sjuka och försöka stoppa spridningen av sjukdomen. I förra veckan åkte den finländska sjukskötaren Virpi Teinilä till Sierra Leone.

En person i Europa har hittills dött i sjukdomen ebola. Det var en spansk missionär som hade jobbat i Liberia i Afrika. Det är möjligt att sjukdomen kommer till Europa, men läkare säger att den inte är lika farlig här eftersom sjukvården är bättre än i Afrika.

Forskare försöker hitta medicin mot ebola-viruset. Det finns en ny medicin som heter ZMapp men den är ännu inte ordentligt testad. Världshälsoorganisationen WHO säger ändå att man ändå får använda medicinen eftersom läget är så svårt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)