Spänt läge mellan Ryssland och västländerna

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.01.2022

Relationerna mellan Ryssland och länderna i väst har redan länge varit spända. Ryssland och USA förhandlade förra veckan. På mötet diskuterade man bland annat situationen i Ukraina.

Ryssland och USA hade möte och förhandlade förra veckan. Rysslands förhandlare träffade USA:s förhandlare, Natos representanter och representanter för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. På mötet talade man om säkerheten i Europa, om kärnvapen och om situationen i Ukraina.

Ryssland säger att man inte lyckades komma överens på mötet. Ryssland är inte nöjd med förhandlingarna.

Ryssland har soldater vid Ukrainas gräns

Europa och USA anklagar Ryssland för att planera ett militärt anfall mot Ukraina. Ryssland har flyttat många av sina militära styrkor så att de är nära Ukrainas gräns. Det här har pågått sedan december i fjol. Västländerna säger att Ryssland har ungefär 100 000 ryska soldater vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina.

Västländerna hotar nu Ryssland med mycket stränga ekonomiska sanktioner, om Ryssland anfaller Ukraina. Ryssland säger att landet inte har några planer på att anfalla Ukraina.

Ryssland vill inte att Nato utvidgar österut

Rysslands president Vladimir Putin krävde i december att Nato lovar att inte ta några nya länder som medlemmar. Putin ville ha ett skriftligt avtal med Nato. Ryssland vill inte att Nato får nya medlemmar i östra Europa. Ryssland vill inte att Ukraina blir medlem i Nato.

I januari sade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov efter Rysslands förhandlingar med väst, att medlemskap i Nato är Finlands och Sveriges egen sak. Enligt Lavrov respekterar Ryssland Finlands beslut, om Finland någon gång bestämmer sig för att ansöka om medlemskap i Nato.

Finlands president Sauli Niinistö säger att medlemskapet är en sak mellan Nato och det land som ansöker om medlemskap. Den här saken angår inte Ryssland.

Enligt USA kan försvarspakten Nato ta nya länder som medlemmar.

Nato har 30 medlemsländer

Nato är en försvarspakt eller militär allians. Nato har 30 medlemsländer från Nordamerika och Europa. Också Turkiet är medlem i Nato.

Nästan alla EU-länder är också medlemmar i Nato. Det är bara EU-länderna Finland, Sverige, Österrike, Irland, Malta och Cypern som inte hör till Nato.

USA, Kanada och de andra västländerna grundade Nato 1949. Nato grundades för att kunna stå emot hotet från Sovjetunionen.

I Natos avtalstext finns den viktiga femte artikeln. Enligt den anser Nato att om ett medlemsland anfalls är det som om alla medlemsländer blev anfallna.

Finland är inte medlem men samarbetar ändå med Nato. Finlands försvarsmakt har skaffat vapen som passar ihop med den militära utrustningen i Nato. Finlands försvarsmakt deltar också i militära övningar med Nato. Finland ska köpa nya militärplan från Natolandet USA.

soldat i löpgrav
En soldat från Ukrainas armé bevakar gränsen nära Donetsk i östra Ukraina.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)