Stor arbetslöshet i Europa

Text: Petri Kiuttu, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 30.03.2016

Arbetslösheten i euroområdet sjönk i fjol. Antalet arbetslösa ökade bara i Finland, Österrike och Lettland.

Arbetslösheten håller på att minska i euroområdet. Under början av året var drygt tio procent av arbetskraften utan arbete. Arbetslösheten har sjunkit med en procentenhet på ett år.

– Men det är ändå stora skillnader mellan länderna, säger Heidi Schauman i Helsingin Sanomat. Schauman är chefsekonom på Aktia-banken. Fastän arbetslösheten har minskat har den relativa fattigdomen ökat.

Dessutom är ungdomsarbetslösheten på en skrämmande hög nivå i många länder. Till exempel Grekland och Portugal har väldigt hög ungdomsarbetslöshet.

Tyvärr verkar utvecklingen i Finland fortfarande gå mot det sämre. I Finland är arbeteslöshetsprocenten 9,4. Var tionde vuxen är alltså utan arbete. Antalet långtidsarbetslösa stiger kraftigt. Om en person förlorar sitt arbete när han eller hon är äldre än 50 år är det svårt att få ett nytt jobb.

Schauman säger att det inte går särskilt bra för euroområdet.

– Om arbetslöshetsgraden är över 10 procent så går det inte bra. I USA är arbetslöshetsgraden nu under fem procent.

Schauman säger att det borde göras lättare att ta emot arbete på euroområdet. Skatterna borde sänkas och arbetstagarnas skydd borde göras svagare. Man borde vara mera flexibel när det gäller priset på arbete. Tyskland har lyckats bra med detta. I Tyskland är bara 4,3 procent av arbetskraften utan arbete. Där har alltså de flesta arbete.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)