Svårt för kvinnor i Afghanistan

Text: Betty Marschan, källor HS, The Guardian, Rädda barnen, FN
Foto: Lehtikuva / AFP / Omer Abrar
Artikel publicerad: 23.05.2023

Många hjälporganisationer i Afghanistan behöver afghanska kvinnor som arbetar för dem. Men talibanerna som styr landet låter inte kvinnor arbeta för hjälporganisationerna. Det är ett stort problem.

Situationen i Afghanistan är mycket svår. Landet lider av en allvarlig humanitär kris. Många människor saknar bland annat rent vatten, mat, kläder och mediciner.

För två år sedan tog talibanerna makten från den afghanska regeringen. Efter det har situationen i landet blivit alltmer osäker, och det gäller särskilt för kvinnor. Talibanerna har gjort upp stränga regler för hur afghanska kvinnor ska leva. Kvinnor och flickor får till exempel inte studera i gymnasium eller på universitet. Talibanerna vill att kvinnor ska bära heltäckande kläder. Kvinnor får inte heller fritt promenera i parker och trädgårdar.

Kvinnliga arbetstagare behövs i hjälporganisationerna

Talibanernas regler stoppar hjälpen till kvinnor och barn. Det är viktigt att afghanska kvinnor får jobba för hjälporganisationer. Kvinnliga hjälparbetare kan hjälpa kvinnor i nöd att få mat och mediciner. Annars får kvinnor som bor ensamma och kvinnor där mannen är död inte tillräckligt med hjälp.

– Vi behöver kvinnor för att kunna hjälpa kvinnor, säger afghanska Seima till hjälporganisationen Rädda barnen. Seima bor ensam med sina fyra barn. Seimas man lever inte mera. Han dog i corona.

– Manliga hjälparbetare förstår inte hur kvinnor lider och de får inte komma hem till oss och hjälpa oss.

Förenta nationerna, alltså FN, är en av de hjälporganisationer som sagt att de kanske måste lämna Afghanistan för att talibanerna inte låter afghanska kvinnor jobba i hjälporganisationen. FN har 3 300 hjälparbetare i Afghanistan. 400 av dem är afghanska kvinnor.

28 miljoner människor i Afghanistan behöver hjälp. FN säger att kvinnliga anställda är väldigt viktiga för att kunna hjälpa i Afghanistan.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)