Sverige satsar på den offentliga vården

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 21.10.2015

Precis som i Finland förändras hälsovårdssystemet också i Sverige. I Sverige tror man på ett fungerande offentligt system. Där har man inte personalhälsovård.

I Sverige kan en patient välja mellan offentlig eller privat hälsovård. Systemet fungerar bra i stora städer. Däremot är det dåligt med service på landsbygden.

– I Sverige betalas största delen av hälsovårdskostnaderna med skattemedel. Andelen är större än i Finland. Människor som jobbar använder vanligen offentlig hälsovård. Vi har inget system med personalhälsovård. Däremot har en del stora företag egna läkare och sjukvårdare, säger Sveriges sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Också i Sverige använder man ibland dyra korttidsläkare. På orter där det är läkarbrist kan man tvingas betala stora summor till företag som hyr ut läkare tillfälligt. Ofta jobbar de här läkarna bara en kort tid.

– Hela vårdsektorn förnyas i Sverige. I början av 2017 ska det finnas en ny plan. Vi har inte brist på läkare och sjukvårdare. Men en stor del av deras arbetstid går åt till annat än att vårda patienter. Här kunde vi använda fler närvårdare och assistenter som inte behöver lika lång utbildning som sjukskötare och läkare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)