Tuffa åtgärder mot corona i Spanien

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.04.2020

I Spanien måste alla människor hållas hemma åtminstone fram till mitten av april.

Spanien införde ett strängt utegångsförbud i slutet av mars. Förbudet togs i bruk för att tidigare regler inte har hjälpt.

Spanien har avbrutit alla aktiviteter i samhället. Endast människor vars arbete är viktigt för samhället får lämna hemmet.

Coronarviruset spreds mycket snabbt i Spanien i mars. Det finns mer än 130 000 coronavirus-infektioner i Spanien. Nästan 12 000 människor har dött av coronaviruset i Spanien.

I Europa är det Italien som har drabbats värst av coronaviruset. I Italien har omkring 15 000 människor dött av sjukdomen covid-19 som coronaviruset kan orsaka.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)