Tyska forskare intresserade av lättläst

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Volker Hanuschke 2017
Artikel publicerad: 22.11.2017

I Tyskland har språkforskare börjat undersöka hurdan tyska som är lätt att förstå.

Hurdana ord är lätta? Hurdana språkliga konstruktioner är lätta? Forskare vill ta reda på vad som kan kallas lättläst tyska.

För ett par år sedan grundades ett forskningscentrum som sysslar med lättläst vid universitetet i Hildesheim i Tyskland. Forskarna har publicerat flera teoriböcker om lättläst. I böckerna berättar man om regler för lättläst.

– Det finns många människor i Tyskland som inte förstår vanlig tyska. De behöver någonting lättare, LL-tyska, säger professor Christiane Maaß. Hon är direktör för forskningscentret.

– Vi forskar i lättläst och vi omarbetar svåra texter till lättläst. Vi ordnar också kurser, berättar hon.

I början av november ordnade forskningscentret ett seminarium om lättläst. Där jämförde man bland annat lättläst i Finland och i Tyskland.

Lättläst har utvecklats längre i Finland än i Tyskland. Därför finns det mycket praktisk information om lättläst i Finland. Däremot finns det väldigt lite forskning om lättläst i Finland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)