Tyskland tar emot mängder av flyktingar

Text: Maria Österlund, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.09.2015

Över 10 000 flyktingar strömmade till den tyska staden München under veckoslutet.

Tyskland har bestämt att landet tar emot de flyktingar som kommer via Ungern. Bara under veckoslutet  kom över 10 000 människor.

I München möttes flyktingarna av frivilliga som delade ut mat. Där fanns också läkare som hjälpte de sjuka. Från München skickas flyktingarna vidare till olika delar av Tyskland. Tyskland räknar med att 800 000 personer söker asyl i landet i år.

I år har det redan kommit 340 000 flyktingar till EU-länderna. Det är mera än under hela fjolåret. EU-länderna är eniga om att de som flyr undan krig och elände måste hjälpas. Men länderna är oeniga om hur man ska hjälpa.

Mängden människor som kommer över Medelhavet till exempel till Grekland och Italien är så stor att det leder till kaos. Flyktingförläggningarna är överfulla.

EU-ländernas ledare har diskuterat vad man kan göra. Ett förslag är att alla medlemsländer måste ta emot en viss andel av flyktingarna. Vissa länder tycker det här är bra, andra tycker det är dåligt. Länderna i Östeuropa vill inte gärna ta emot flyktingar. De länder som redan har massor av flyktingar tycker att flyktingarna borde delas mera rättvist mellan länderna.

I den här veckan ska EU- kommissionen komma med en plan för flyktinghjälpen. Det ska också göras upp en lista på säkra länder. De människor som kommer från säkra länder får oftast inte asyl i EU utan skickas tillbaka.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)