Uppvärmningen ska bromsas

Text: Markku Juusola, källa STT
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 05.11.2021

Ledare från mer än 120 länder har träffats i Glasgow i Skottland. De försöker besluta om sätt att bromsa klimatförändringen.

Världens länder höll den senaste stora klimatkonferensen i Paris för sex år sedan. I Paris beslöt världens länder att jordens medeltemperatur får stiga med högst 1,5 grader. Temperaturen jämförs med hur varmt det var i slutet av 1800-talet.

Hittills har människornas verksamhet ökat temperaturen i jordens atmosfär med över en grad. Atmosfär är luften som finns runt jordklotet. Klimatet blir varmare för att vi bränner så mycket olja och kol.

En ny FN-rapport visar att utsläppen inte har minskat så mycket som länderna kommit överens om i Paris. Enligt rapporten kommer jordens atmosfär att bli rentav 2,7 grader varmare fram till år 2100.

Avskogningen ska stoppas

Vid konferensen i Glasgow berättade ländernas ledare vad de ska göra för att nå målet på 1,5 grader.

Ett stort beslut fattades redan i början av konferensen, alltså mötet. Ländernas ledare meddelade att avskogningen ska stoppas fram till år 2030.

Beslutet är viktigt eftersom träden och växterna binder koldioxid. Då kan inte koldioxiden värma upp klimatet lika mycket.

Mer än 100 länder har skrivit under detta avtal. Avtalet gäller 85 procent av världens skogar.

Finland är snart koldioxidneutralt

Många länder har redan sagt när de ska vara koldioxidneutrala. Koldioxidneutral betyder att landet inte längre ökar mängden koldioxidutsläpp i atmosfären.

– Indien kommer att vara koldioxidneutralt år 2070, lovar Indiens premiärminister Narendra Modi. USA och många länder i EU planerar att vara koldioxidneutrala senast år 2050. Kina vill vara koldioxidneutral senast år 2060. Finland vill vara koldioxidneutralt redan 2035.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)