Världen är bättre än vi tror

Text: Markku Juusola
Foto: Jörgen Hildebrandt / Gapminder
Artikel publicerad: 11.04.2019

Människor tror ofta att världen mår allt sämre. Men statistiken visar att världen är en bättre plats än vi tror.

Den svenska läkaren och forskaren Hans Rosling ansåg att världen är bättre än människor vanligen tror. Rosling samlade en väldig massa information som baserar sig på statistik. Med hjälp av den här informationen bevisade han att utvecklingen i världen faktiskt går mot det bättre.

År 2005 startade Rosling fonden Gapminder som bekämpar okunskap. Rosling gav ut flera böcker och föreläste runt om i världen. Han dog 2017. Roslings son Ola Rosling och sonens fru Anna Rosling Rönnlund fortsätter Hans Roslings arbete.

Mot okunskap

Rosling ansåg att medierna är en delorsak till att folk har fel uppfattning. Medierna berättar gärna dåliga nyheter.

En annan orsak är okunskap. Rosling ville att människor skulle veta mera. Statistiken visar att fattigdomen i världen har minskat de senaste 20 åren.

Idag vaccineras också största delen av barnen i världen. Det finns nu över 7 miljarder människor. Mängden människor stiger till över 10 miljarder, men börjar sedan minska. Största delen av människorna i världen använder redan el. Det sker också allt färre flygolyckor.

Alla de här påståendena stämmer. Men största delen av människorna vet inte att det är så.

Källa Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund: Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå världen

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)