FN-länderna har enats om att skydda världshaven

Text: Lätta bladet, källa Yle, STT
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.03.2023

Förenta nationerna, alltså FN, har kommit överens om att skydda världshaven. 30 procent av alla världshavsområden ska bli skyddsområden.

I 15 år förhandlade FN om att skydda världshaven. Nu har FN:s medlemsländer nått en överenskommelse om skyddsprogrammet.

30 procent, alltså nästan en tredjedel av världens öppna havsområden, kommer att bli skyddsområden före år 2030.

Målet med avtalet är att skydda havens känsliga ekosystemen. En stor del av världshavens ekosystem är i fara att förstöras.

FN-avtalet är hjälper väldigt mycket skyddet av världshaven. Avtalet är mycket betydelsefullt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)