Finland behöver fler arbetstagare

Text: Markku Juusola, källor Yle, HS, www.ammattibarometri.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.11.2021

Det är nu stor brist på arbetskraft i många branscher. Det finns till exempel inte tillräckligt med socialarbetare och sjukskötare i Finland. Industrin har också stor brist på nya arbetstagare. Fler invandrare kunde vara en lösning på problemet.

Det finns tusentals lediga jobb i Finland som det inte går att hitta några arbetstagare till. De flesta jobb finns inom den sociala branschen hälsovården. I början av november fanns det över 5 000 lediga arbetsplatser för närvårdare. Det finns 2 600 lediga jobb för socialarbetare. Kommunerna saknar över 2 000 barnträdgårdslärare eller speciallärare till sina jobb. 7 000 läkare kan få jobb direkt.

Också i byggbranschen behövs det fler arbetare. Mer än 7 000 svetsare skulle behövas på arbetsplatserna. Mest behövs det människor som jobbar som städare. Det finns 9 000 lediga jobb för städare.

Arbeten inom den sociala branschen och sjukvården betalar inte så bra löner. Därför vill många inte jobba i social- och hälsovårdsbranschen. Läkare får däremot en bättre lön. Men arbetsförhållandena är kanske för dåliga för att få nya läkare till sjukhusen.

Industrin behöver experter från utlandet

Finlands och världens ekonomier växer nu snabbt när coronapandemin börjar lätta. Därför finns det för få arbetare också i andra branscher. Finlands industri behöver mer än 10 000 nya arbetare varje år. Inom industrin behövs människor som förstår sig på datorer och andra maskiner samt elektriska apparater.

Industrin vill att det ska flytta fler arbetare till Finland från andra länder. Annars flyttar industriföretagen bort från Finland eller så minskar Finlands export.

– Vi behöver arbetskraftsinvandring, och vi behöver det snabbt, säger Minna Helle som är vice ordförande för Teknologiindustrin r.f.

De flesta företagen inom industrin planerar att anställa arbetskraft från utlandet. Industrin behöver arbetstagare med hög utbildningsnivå.

Industrin kräver att utländska arbetstagare ska få arbetstillstånd snabbare än i dag. Då skulle det vara lättare att anställa nya arbetstagare.

Den främsta orsaken till att Finland har för få arbetstagare är att finländarna blir äldre. Många människor går i pension och det föds inte lika många barn som förut. Därför finns det inte tillräckligt med nya arbetstagare för att ta över de jobb som blir lediga från gamla arbetstagare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)