Finlands folk blir äldre

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 21.11.2018

Det finns jämförelsevis få unga människor i Finland. Befolkningsmängden börjar minska i Finland år 2035.

Antalet unga under 15 år var lika litet i Finland på 1870-talet som det är nu. I år dör fler människor än det föds nya barn. Det är redan tredje året i rad antalet döda är större än antalet födda. Ännu på 1970-talet fanns det en miljon barn och unga under 15 år.

– Om det föds så här få barn har det stora följder, säger Markus Rapo. Han är sakkunnig på Statistikcentralen.

Inrikesminister Kai Mykkänen säger i en intervju för Helsingin Sanomat att Finland måste börja locka utländska arbetstagare.

Mykkänen säger att det finns för få finländare. Det leder till arbetskraftsbrist och till att en stor del av invånarna snart är pensionärer. Det här är ett stort problem för landets ekonomi. Det finns inte tillräckligt många skattebetalare.

Det är ett problem i hela Europa att det föds allt färre barn.

Källor Statistikcentralen, HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)