Gårdarna producerar många olika livsmedel

Text: Matti Välimäki, källor Ruokatieto.fi, MTK
Foto: Ilari Välimäki
Artikel publicerad: 22.09.2023

I Finland finns nästan 45 000 gårdar där man sysslar med jordbruk. Antalet jordbruk har minskat, men gårdarna är i stället större än förut.

De flesta jordbruk är specialiserade antingen på odling av växter eller på att ha produktionsdjur.
På en del gårdar har man både djur och odlar växter.

Växtsäsongen är den tid på året då man kan odla i Finland. I södra Finland är växtsäsongen längre än i norra Finland. Det gör att det går bättre att odla olika sorters växter i södra Finland
än i norr. Därför finns de flesta jordbruken där man odlar spannmål och andra växter
i södra Finland.

I Norra Österbotten och i Norra Savolax finns det däremot många mjölkgårdar. Och en stor del
av svingårdarna finns i Egentliga Finland och i Österbotten, alltså i västra Finland.

I Egentliga Finland, Södra Österbotten och Satakunta finns det många gårdar där man föder upp broiler. I Egentliga Finland finns också många gårdar som producerar ägg.

Korn och havre är de viktigaste sädesslagen

I Finland odlas mycket korn och havre. Näst mest odlas vete och råg. Av alla dessa sädesslag kan man göra mjöl och av mjölet kan man baka bröd.

Man kan också använda mjölet till annat. Av vete kan man till exempel göra makaroner.

På gårdarna odlas också andra växter än spannmål. Många jordbrukare odlar potatis och en del odlar morötter eller kålrötter. På en del åkrar växer ryps och raps. De är oljeväxter som man gör till matolja.

I Finland odlar man också sockerbetor som man gör till socker. Bondbönor kan användas till att göra produkter av växtprotein som påminner om kött.

En del jordbrukare har specialiserat sig på växthusodling. I växthus kan man odla gurkor, sallat och tomater. Det finns också gårdar som är specialiserade på bär. Där odlar man till exempel jordgubbar.

På fälten och åkrarna växer inte bara sådant som blir mat åt mänskor. Jordbrukare odlar också foderväxter. Foderväxterna blir mat till djur, till exempel till kor och grisar.

Luomu betyder ekologiskt

I butiken finns produkter det står Luomu på. Luomu betyder att produkten är ekologiskt producerad. På svenska talar man om ekoprodukter eller ekologiska produkter.

När man odlar ekologiskt försöker man göra det så naturligt som möjligt. Man använder inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

Kött, mjölk eller ägg kan också vara ekologiska.

På ett ekologiskt jordbruk får djuren vara utomhus och har möjlighet att röra sig ganska fritt. I Finland finns ungefär 4900 ekologiska jordbruk.

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)