Sametingslagen till riksdagen

Text: Maria Österlund, källor HBL, HS, Justitieministeriet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.12.2022

Förslaget till ny sametingslag har väckt mycket debatt. Regeringen har inte kunnat enas. Nu ska riksdagen behandla lagen.

Finland har i tio års tid försökt förnya lagen om sametinget, utan att lyckas.

Finland har fått kritik av internationella organisationer för mänskliga rättigheter och mot rasdiskriminering. Orsaken är att samerna inte har de rättigheter de borde ha.

Samerna är Finlands enda urfolk. Det finns samer också i Sverige, Norge och Ryssland. I Finland bor ungefär 8 000 samer. Enligt lagen har samerna rätt till sitt språk samiska och sin kultur. Det talas tre olika samiska språk i Finland. Till den samiska kulturen hör renskötsel, jakt och fiske.

Det som har väckt debatt i nya lagförslaget är vem som ska ha rätt att rösta och ställa upp i val till sametinget. Sametinget är ett slags riksdag för Finlands samer. Det är sametinget som säger vilken åsikt samerna har om olika ärenden. Sametinget kan ändå inte stifta egna lagar.

I förslaget till ny lag räknas man som same om man talar samiska, eller om en förälder, mor- eller farförälder eller mormorsmor eller farfarsfar har haft samiska som modersmål.

Enligt lagförslaget måste finländska myndigheter förhandla med samerna om till exempel hur marken får användas på samernas hembygdsområde. Samernas hembygdsområde finns i kommunerna Enontekis, Enare, Utsjoki och Sodankylä.

Det är särskilt Centern som är emot det nya förslaget till sametingslag. Många centerpolitiker anser att människor som känner sig som samer inte längre har möjlighet att vara med i sametinget om den nya lagen godkänns.

Samernas ungdomsorganisation stöder nya lagförslaget. För dem är det viktigt att bara äkta samer kan vara med i sametinget. Det är ännu oklart när riksdagen hinner rösta om sametingslagen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)