Ekorren har börjat trivas i stan

Text: Seija Niinistö-Samela
Foto: Juha Samela
Artikel publicerad: 15.09.2023

Ekorren är ett vanligt djur i Finlands natur. Den lever oftast i barrskogar med granar och tallar, eftersom kottar är viktig mat för ekorren.

Ekorren har lång svans och tofsar på öronen. På hösten samlar ekorren mat för vintern. Den gömmer ekollon och annan mat i marken och i hål i träden.

Du kan också få se ekorrar i parker och nära hus i städer. Ekorrarna har anpassat sig till att bo nära människor.

Ekorren är en gnagare. På sommaren har ekorren brun päls på ryggen, på vintern blir pälsen på ryggen grå. Ekorren har vit päls på magen året om.

Förr i tiden jagade man ekorrar för pälsens skull. Ekorrskinnen såldes ofta till andra länder. Nu är ekorren fredad. Det betyder att man ska låta den vara i fred. Man får jaga ekorre bara under en kort tid på året. Men nuförtiden är det inte många jägare som jagar ekorrar.

Ekorren kan bygga bo i ett hus eller ett förråd

Ekorren bygger sitt bo på våren. Boet är format som en boll. Oftast väljer ekorren att bygga sitt bo i ett träd eller i en fågelholk. Men ibland kan den bygga sitt bo i ett hus.

När ekorren bygger sitt bo vill den gärna bädda med något mjukt. Då kan det hända att den förstör inne i husväggar eftersom den river loss isoleringsmaterial som den sätter i sitt bo.

Ekorren får ungar några gånger om året. Om det finns mycket mat under sommaren kan det hända att en ekorre får tre kullar under en sommar. En kull är de ungar som föds på samma gång av samma mamma. Ekorrungarna dricker mjölk från ekorrmamman tills de är ungefär fem veckor gamla.

Ekorren är skicklig på att klättra. Den rör sig snabbt och smidigt längs trädstammar och husväggar. Den är också duktig på att hoppa från ett träd till ett annat. Den långa och yviga svansen hjälper ekorren att hålla balansen.

Ekorren besöker fåglarnas matplatser

Ekorren äter frön från gran och tall, nötter, bär, frukter och insekter. Ibland äter ekorren också fågelägg och fågelungar. På vintern kan det hända att ekorren kommer till ställen där någon människa har lagt ut fågelmat.

Om ekorren vänjer sig vid att få mat av människor under vintern kan det hända att den stannar kvar på samma ställe också under våren och sommaren. Då kan det hända att den bygger bo i någon husvägg eller på en husvind. Om ekorren har flyttat in någonstans kan det vara svårt att få den att flytta bort.

Ekorren har starka käkar och vassa tänder som den kan öppna kottar och nötter med. Ekorrar som lever nära människor kan bli ganska tama och vana vid människor. Man ska ändå vara försiktig med ekorrar och inte röra vid dem. Om du blir biten av en ekorre kan det vara bra att besöka en läkare.

Under hösten samlar ekorren mat för vintern

När hösten närmar sig börjar ekorren samla mat för vintern. Den gömmer ekollon och annan mat i marken och i hål i träden.

Ekorren hittar inte alla sina gömställen senare, men den har ett bra luktsinne och hittar oftast tillräckligt mycket av maten för att den ska klara sig till våren.

 

 

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)