Coronaviruset är nu i Europa

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.03.2020

Coronaviruset har nu spritt sig till Europa och andra delar av världen. I Europa finns det mest corona i Italien.

Coronaviruset fortsätter att sprida sig till nya delar av jorden. Viruset upptäcktes först i Kina i december. Där är det inte längre lika många som blir sjuka. Förutom i Kina finns det många corona-sjuka i Sydkorea, Iran och Italien.

Coronaviruset ger människor en sjukdom som liknar influensa. Det nya coronaviruset har fått namnet covid-19.

Över 100 000 personer har redan insjuknat i corona-influensa. Över 3 000 personer har dött i sjukdomen. De som har dött har oftast varit gamla människor, eller människor som redan har haft någon sjukdom.

Också i Finland har tiotals personer blivit smittade av corona. Här har ändå ingen varit allvarligt sjuk. Tiotals personer har satts i karantän. De tvingas vara hemma i två veckor. Om de inte får några influensasymptom tar karantänen slut.

Några skolelever har också smittats i Finland. Deras skolor har stängts för att smittan inte ska sprida sig. Nästan alla som har fått corona i Finland, har fått smittan från norra Italien.

I Italien har man nu tagit till stränga åtgärder mot smittan. Hela Italien är satt i karantän. Alla evenemang, till exempel fotbollsmatcher och bröllop ställs in. Bara nödvändiga resor är tillåtna. Skolor och universitet i hela Italien är stängda till den 3 april.

Källor Yle, STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)